Unang yugto ng imperyalismong kanluranin pdf download

Nakapagsasabi ng dahilan at epekto ng unang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo. Ano ang iyong mabubuong kongklusyon tungkol sa mga sinaunang tao. Ang eksplorasyon ay nagbigaydaan sa kolonyalismo o ang pagsakop ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa. Unang yugto ng imperyalismong kanluranin naganap noong ika15 hanggang ika17 siglo ito rin ang panahon ng eksplorasyon o paghahanap ng mga lugar na hindi pa nararating ng mga europeo. Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya ika16 at ika 17 siglo relax at the lake video template. E,mayroon nang kalakalan sa pagitan ng asya at mga kanluraning bansa. Mga bansang nasakop ng mga kanluranin at ang mga epekto nito duration. Mga bansang nanguna noong panahon ng paggalugad at pagtuklas dalawang paraan ng pananakop ng mga kanluranin digmaan relihiyon herman cortes takdang aralin 6. Paunang kaalaman nagsimula noong ika15 na siglo ang eksplorasyon ng mga europeo sa mga lugar na hindi pa nararating. Ano ang mga katangian ng bawat yugto ng pagunlad ng kultura ng tao.

Unangyugto ng kolonyalismo at imperyalismo sa timog at kanlurang asya ika16 hanggang ika17 siglo 3. Una at ikalawang yugto ng imperyalismo ng mga kanluranin duration. Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya pdf. Powtoon gives you everything you need to easily make professional videos and presentations that your clients, colleagues, and friends will love. Mga bansang sakop ng kanluranin linkedin slideshare. Sa dami ng bilang ng tao sa asya, ito ay binubuo ng ibat ibang pangkat etnolinggwistiko na may kanyakanyang wika, etnisidad at kultura na sa kabila ng pagkakaiba iba ay binubuklod ng pagkakaisa. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan ng epekto ng kolonyalismo at imperyalismong kanluranin sa ekonomiya ng mga bansa sa silangan at timog silangang asya noong ika16 hanggang ika19 na siglo. Nakarating na sa mga pamilihan ng europa ang seda at porselana ng china. Ang eksplorasyon ay nagbigay daan sa kolonyalismo o ang pagsakop ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahina na bansa.

The schedule of araling panlipunan subject is thrice a week and therefore i have to prepare 3 lesson plans for that week. Unang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo flashcards. Mga kasanayan sa pagkatuto nasusuri ang mga dahilan, paraan at epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa unang yugto ika16 at ika17 siglo ng pagdating nila sa timog at kanlurang asya. Mga epekto ng imperyalismo unang yugto ng imperyalismong kanluranin paglakas ng europe bilang sentro ng kalakalan pagtaas ng populasyon sa europe paglago at pagtatama ng kaalaman pagkakasakop ng espanya sa pilipinas pagbagsak ng imperyong inca at aztec pagtaas ng presyo ng bilihin paglaganap ng sakit pagkalat ng lahing mestizo 2. Nagsimula ang ugnayang ito sa pamamagitan ng palitan ng kalakal sa mga asyanong at europeong mangangalakal. Napasok ng imperyalismo ang silangan at timogsilangang asya. Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo sa timog at. Study flashcards on unang yugto ng imperyalismong kanluranin at. Merkantilismo pagaangkin ng india mga sakop ng england mga sakop ng france. Kabihasnang minoan at mycenaean kabihasnang klasiko sa europa maunlad na ang bansa ngayon kumpara sa mga nagdaang panahon. Ang imperyalismong kanluranin ay meroong ugnayan sa mga kanluranin at ang asya bago ang ika16 siglo.

Bakit nanakop ang mga kanluranin ng mga lupain sa silangan. Naipapaliwanag ang ibat ibang katanungan na may kaugnayan sa kolonyalismo 3. Dec 10, 20 ito ang unang bahagi ng imperyalismo ng mga bansa sa kanluran. Magkakaiba ang mga naging karanasan ng mga bansang asyano sa kamay ng mga kanluranin. Ano ang mga patunay na may naganap na pagunlad sa kultura ng mga sinaunang tao batay sa kasangkapan, kabuhayan, at iba pang aspekto ng pamumuhay. Masusuri ang proseso ng pagbangon ng damdaming nasyonalismo sa asya. Ang naghahari sa panahong ito ay ang relihiyong islam. Download unang alay kunin at tanggapin music sheet about us we believe everything in the internet must be free. Imperyalismo panghihimasok, pagiimpluwensiya at pagkontrol ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa. Ikalawang yugto ng imperyalismomg kanluranin pdf free download. Noong ika15 hanggang ika17 na siglo naganap ang unang yugto ng imperyalismong kanluranin. Timog na ruta mula sa india, babaybayin ang arabia tuloy sa red sea hanggang cairo sa egypt.

Mabibigyan ng pagpapahalaga ang naging kontribusyon ng paglulunsad ng mga kilusang pangkalakalan sa pamumuhay at pangkabuhayan ng mga asyano. China epekto ng isolationism kasunduang kanagawa philippines japan isolationism 4. Mga dahilan sa una at ikalawang yugto imperyalismo. Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo sa timog at kanlurang. Unang nanirahan sa kapatagan ng tigriseuphrates ang mga ang kanilang pangunahing produkto ay trigo at maunlad ang kanilang. Contextual translation of ang alamat ng unang unggoy into english.

Group 1 ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin duration. Ang pinakatagpuan nila ay naganap sa tatlong pangunahing ruta ng kalakalan sa asya. Nakapukaw ito ng interes sa mga makabagong pamamaraan at teknolohiya sa heograpiya at paglalayag. Experience the great pleasure of reading a filipino book written in a very beautiful depiction of her culture and life. Ang unang yugto ng imperyalismong kanluranin scribd.

Panggitnang ruta mula sa india, ang mga kalakal ay dinadala ng mga sasakyang pandagat hanggang ormuz sa persian gulf. Nakapagbubuo ng isang dula, slogan at larawan tungkol sa epekto ng kolonyalismo sa mundo. Soothing music for meditation, healing therapy, deep sleeping duration. Feb 12, 2019 anoano ang naging epekto ng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon. Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo sa timog at kanlurang asya ika16 hanggang ika17 siglo bago ang pagtuklas at pananakop may ugnayan ng nagaganap sa mga europeo at mga asyano. Sa heograpiya, latutide ay isang heograpiya coordinate na tumutukoy sa hilagatimog na posisyon ng isang punto sa kalatagan ng earth english in geography,latutide is a geography coordinate that specifies the northsouth position of a point on the earths surface. Bago natin suriin ang dahilan at paraan ng unang yugto ng imperyalismo at kolonyalismong naganap satimog at kanlurang asya, iyo mo 199 nang sagutin ang. The ingenious cellular planning correa offered an ingenious plan for kanchenjunga apartments with an interlock of four different apartment units varying from three to six bedrooms each. Powtoon ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin. Mar 17, 2015 unang yugto ng imperyalismong kanluranin. Ang kolonyalismo at imperyalismo sa timog at kanlurang asya.

Kaya napilitan ang mga tao na maghanap ng mga bagong ruta. Nagtalaga ng mga banyagang kinatawan upang pamunuan ang nasakop na bansa. Ito ang unang bahagi ng imperyalismo ng mga bansa sa kanluran. Dahilan at epekto ng unang yugto ng imperyalismo at. Noong 1507, nakuha ang oman at muscat ng mga mangangalakal na portugues ngunit pinatalsik naman ng mga arabe noong 1650. Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at pdf. Mga unang ruta ng kalakalan hilagang ruta nagsisimula sa bejing, china, binabagtas ang mga disyerto ng mga samarkand at bokhara, tinatawid ang caspian sea at ang black sea at nagtatapos sa. Leave a comment on ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin pdf anoano ang naging epekto ng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon.

Unang yugto ng imperyalismong kanluranin nagsimula noong ika15 siglo ng dakilang panahon ng explorasyon o paghahanap ng mga lugar na hindi pa nararating ng mga europeo. Hilaga, timog, kanluran, silan in english with examples. Naganap noong 10961273 kilusang inilunsad ng sim bahan at mga kristiyanong hari. Bago ang pagtuklas at panaankop ay may ugnayan na nang nagaganap sa mga eurpeo at mga asyano. Unang yugto ng kolonyalismo sa timog at kanlurang asya pdf. Ang pagsisimula ng panahon ng panggagalugad ay sya ring pagsisimula ng unang yugto ng imperyalismo kung saan sinakop ng mga. Epekto ng unang yugto ng kolonisasyon ang mga eksplorasyon na pinangunahan ng mga espanol at portuguese ay nagbigaydaan sa malawakang pagkakatuklas sa mga lupaing hindi pa nagagalugad at mga sibilisasyong hindi pa natutuklasan. Sa unang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo sa kanlurang asya ay hindi pa nagkakainteres ang mga kanluranin dahil ito ay sakop ng mga turkong ottoman. Bokharasamarkandchina syria golpo ng persia india red sea egypt. Nalasap ng mga asyano ang paraan, patakan at epekto ng imperyalismong. Masusuri ang mga dahilan at paraan ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa unang yugto ika16 at ika17 siglo pagdating nila sa timog at kanlurang asya.

Motibo at salik, mga tanyag na eksplorer at epekto ng unang yugto ng imperyalismong kanluranin. Ilang malalaki o malalakas na mga bansang kumukontrol sa ibang mga rehiyon upang makalikha ng. Ang alamat ng unang unggoy in english with examples. Mga unang ruta ng kalakalan ang mga kalakal sa asya ay nakarating sa europa sa pamamagitan ng tatlong ruta. Ang imperyalismo ay batas o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa ang naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o paglulunsad ng mga pagtaban o kontrol na pangkabuhayan at pampolitika sa ibabaw ng ibang mga bansa. Batay sa teksto inyong alamin ang mga naging paraan, patakaran na ginamit ng mga kanluranin sa timog at kanlurang asya sa unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo. Unang yugto ng imperyalismong kanluranin slideshare. Jan 26, 2016 una at ikalawang yugto ng imperyalismo ng mga kanluranin mikaela fajardo.

Una at ikalawang yugto ng imperyalismo ng mga kanluranin. Nagsimula ang pananakop ng mga kanluranin sa china dahil sa tinutulan ng emperador na ipasok sa bansa ang opyo na produkto ng. Hilagang ruta pinakatagpuan ruta ng kalakalan sa asya. Unang yugto ng imperyalismong kanluranin ang ika15 hanggang ika17 siglo ang unang yugto ng imperyalismong kanluranin.

Udyok ng nasyonalismo nasyonalismo ay damdaming makabayan na maipapakita sa matinding pagmamahal at pagpapahalaga sa inangbayan. Doc mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at. Imperyalismo at kolonyalismo sa timog at kanlurang asya. Paggawa ng fpj,ffj at faa or the 3 basic organic concoctions. Unang yugto ng imperyalismo sa kanluranin pdf document. Naitataya ang mga epekto ng kolonyalismo sa timog at kanlurang asya. Download as pptx, pdf, txt or read online from scribd. Helloikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninnaimpluwensyahan ng mga kanluranin ang ekonomiya, politika, lipunan at pamumuhay ng mga bansang asyano na kanilang nasakopdigmaang opyomatagal nang hinahangad ng mga kanluranin na masakop ang china. Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ika16 hanggang ika17 siglo hilagang ruta pinakatagpuan ruta ng kalakalan sa asya. Ang eksplorasyon ang nagbigay daan sa kolonyalismo. Unang yugto ng imperyalismong kanluranin aralin ii scribd. Nasyonalismo sa india from the beginning of my practice teaching, my cooperating teacher told me that i have to make a semidetailed lesson plan every day.

Ang panahon ng kolonyalismo ng mga kanluranin ay nagdulot ng ibat ibang epekto sa mga bansang asyano. As an education student, practice teaching is one of the most difficult parts of the profession we want to achieve. Created using powtoon free sign up at create animated videos and animated presentations. Panahon ng eksplorasyon at paglawak ng teritoryo view download. Pdf mga epekto ng unang yugto ng imperyalismo arabella. Ikalawang digmaang opyo unang digmaang opyo tagumpay ng imperyalismo sa pilipinas kasunduang tianjin 3.

Download as docx, pdf, txt or read online from scribd. Mapahalagahan ang pagtugon ng mga asyano sa mga hamon ng pagbabago, pagunlad, at pagpapatuloy sa timog at kanlurang asya sa transisyonal at makabagong panahon. Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin ppt powerpoint. In addition to this, the surroundings are clean and wellmaintained, providing students a good learning environment. Ang pagbaksak ng constantinople nang masakop ng mga turkong muslim ang constantinople, ipinasara nila ito. And i must admit that i am one of the students who doesnt know what i should do when the time comes.

Araling panlipunan grade 8 module whole 9n0k6kkzwp4v. Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin youtube. Panahon ng kolonyalismo at imperyalismo sa timog at. Unang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon brainly. Maituturo sa mapa ang mga bansang asyano na naghangad ng kalayaan mula sa mga kanturaning mananakop. Ano ang dahilan at layunin ng pananakop ng mga kanluranin sa ikalawang yugto ng imperyalismo 500168. Ang merkantilismoang ginagamit na dahilan ng mga europeo upang magunahan na makakuha ng mga lupaing masasakop sa asya, may mapagkukunan ng likas na yaman, hilaw na sangkap, at pagbebentahan ng mga yaring produkto, at upang mging pandaigdigang. Unang yugto ng imperyalismong kanluranin aralin ii by kathryn4arianne4cast. Dahilan at epekto ng unang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo. Unang yugto ng imperyalismong kanluranin nagsimula noong ika15 siglo ang dakilang panahon ng eksplorasyon o paghahanap ng mga lugar na hindi pa nararating ng mga europeo. Ang nasyonalismo mo rin ang dahilan kung bakit gusto ng mga ibang bansa na manakop ng ibang teritoryo upang sila ang maparangalan ng world power. Ang unang yugto ng kolonyalismo by fritzie perante on prezi. Nang ipinasara ang constantinople, ang italy lang ang pwedeng dumaan dito at makipagkalakalan.

Aralin 20 unang yugto ng imperyalismong kanluranin. Nasusuri ang mga dahilan, paraan, at epekto ng kolonyalismo sa timog at kanlurang asya. Mga dahilan sa una at ikalawang yugto imperyalismo authorstream. Naiuugnay ang mga pangyayaring nagaganap tungo sa pagpasok ng mga kanluranin. Sa pagtatapos ng ikalawang yugto ng imperyalismo sa asya, nagiwan ito ng mga epekto gaya ng pagbabago sa heograpiya, pagkasira ng mga buhay, at pagbabago sa komposisyon ng mga pangkat etniko. So this tool was designed for free download documents from the internet. Itinuturing ko ang aking sarili bilang isang bayani ng bansa dahil. Kolonyalismo at imperyalismo sa timog at kanlurang asya. Ang imperyalismo ay ang panghihimasok, pagimpluwensiya, o pagkontrol ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa.

Rating unang ulan ng mayo first rain of may by ellen sicat, 5 sweets and the encouragement she shared as a filipino writer and as a widow who search for another life. Study flashcards on ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment at. Ap unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo sa timog at kanlurang asya 1617 siglo mga dahilan na nagbunsod sa mga kanluranin. Pdf unang alay kunin at tanggapin music sheet free.

Sa unang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo umiral ang prinsipyong pangekonomiyang merkantilismo sa europe. Powtoon kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at. Gagawin mo ito sa pamamagitan ng paglalagay ng sagot sa talahanayan. Kolonyalismo at imperyalismo sa timogsilangang asya 2.

Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin by pauline dangaran on prezi. Karapatan ng mga bansa mabubuti ba sa ekonomiya kung marami ang naglilingkod sa ibang bansa sinong pangulo nagpatupad ng evat bilang isang mamayan pilipino ano ang masasabi mo sa tinatamasa mo sa ngayon. Noong ika15 hanggang ika17 na siglo naganap ang unang yugto ng. Study flashcards on unang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo at. Sumulat ng isang tula ukol sa paano mo mapapahalagahan ang mga manggagawang pilipino. Nagpatayo ng mga simbahan upang maipalaganap ang relihiyong kristiyanismo b. Learn more opens in a new window or tab any international shipping and import charges are 6es in part to. Learn more opens in a new window or tab any international 6ee7 is paid in part to pitney bowes inc. Ang pagnanais na ikalat ang kristiyanismo pinangunahan ng portugal ang paglalakbay location 3 prince henry 1415 nag sagawa ng ibat ibang final destination ang unang yugto ng kolonyalismo. Nagmula ang ugnayang ito sa pamaamgitan ng palitan ng kalakalan sa mga asyano at europeong mangangalakal. Ang mundong kanluranin o mundong pangkanluran, kilala rin bilang ang kanluran at ang oksidente, ay isang katagang tumutukoy sa hilagang amerika, kanlurang europa, at gitnang europa, pati na ang australya at bagong selanda. Unang yugto ng imperyalismong kanluranin pakitangturo ni gng.

1369 398 53 431 1303 803 1155 1438 998 599 386 853 800 1429 720 488 1585 1283 1036 1354 558 1579 159 1019 587 92 334 931 791 920 574 539 1190 828 695 200